Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens  
C-vents Evenementen & Communicatie 
Aan de Botersloot 6 2865XZ Ammerstol 

06 – 3839 7109  // KvK nummer: 66617650  
www.c-vents.nl  // info@c-vents.nl   

 

 1. Verwerking persoonsgegevens
  De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.c-vents.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.  
 2. Cookies
  Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom. Een cookie is een bestand dat door een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.  
  De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door C-vents gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.  

Nieuwsbrief  
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij C-vents willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.  

Woocommerce  
Om het voor jou als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken om een dienst af te nemen, maakt  C-vents gebruik van Woocomerce. Op deze manier kun jij gemakkelijk een bestelling plaatsen en veilig betalen. Over het gebruik van cookies kun je de privacy policy van Woocomerce raadplegen.  

Uitschakelen en verwijderen  
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.  

 1. Social Media Kanalen  
  C-vents maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: LinkedIn, Instagram en Facebook. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt C-vents gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.  
 2. Privacy algemeen
  C-vents verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.  
 3. Verzamelde informatie
  We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.  

Contactformulier  
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam, je telefoonnummer en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je bericht. Op deze manier weten we van wie het bericht afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven. Als klant krijg jij je eigen map waarin wij de gegevens van jou bewaren. Hierin zullen ook opgestelde documenten en aantekeningen aan toegevoegd worden.  

Bestellen  
Via de website kunt je bij ons een digitale producten bestellen. Hiervoor worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres(sen), e-mailaders en betaalgegevens. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacy policy van Woocomerce uitsluitsel bieden. 

Betalen  
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een onlinebetaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigens niet. 

Nieuwsbrief  
Je krijgt van C-vents alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.  

Gratis downloads  
Op onze website kun je een aantal gratis ebooks downloaden. Daarvoor vragen we jouw e-mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het contactformulier.  

Boekhouding  
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.  

Opgestelde documenten toesturen  
Wanneer C-vents een eventconcept of blauwdruk uitwerkt, willen wij dit graag kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres. 

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
  Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet C-vents een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:  

– De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, aantekeningen en inloggegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.  
– De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.  
– Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.  
– Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy-schade van jou. Zonder naam, adres(sen), e-mailadres, aantekeningen en betaalgegevens kan C-vents de werkzaamheden niet verrichten. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat C-vents geen dienst kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.  

 1. Delen met anderen
  C-vents verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit C-vents een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals C-vents dat zelf doet. C-vents blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
 2. Bewaartermijn 
  C-vents bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:  

– De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.  
– Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.  
– Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.  

 1. Recht tot inzien
  Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. C-vents heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@c-vents.nl  
 2. Beveiliging van gegevens
  C-vents neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@c-vents.nl.  
 3. Klacht
  Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.